ประกาศระเบียบการจ่ายเงินหวย L6 ใหม่

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา มีการลงประกาศเรื่อง ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6 : L6) หรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย มีรายละเอียดดังนี้

   ระเบียบดังกล่าว บังคับใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจ่ายเงินรางวัลดังนี้

   การติดต่อขอรับเงิน Lottery 6 : L6 หรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำหน่าย ให้พนักงานที่มีหน้าที่จ่ายรางวัล ดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายรางวัล ในวันและเวลาที่สำนักนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดหรือประกาศไว้   ประกาศระเบียบการจ่ายเงินหวย Lottery 6 : L6 ใหม่ หลังเริ่มขายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา และเวลาสลากชำรุด มีขั้นตอนยังไง

   วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา มีการลงประกาศเรื่อง ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6 : L6) หรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย มีรายละเอียดดังนี้

   ระเบียบดังกล่าว บังคับใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจ่ายเงินรางวัลดังนี้

   การติดต่อขอรับเงิน Lottery 6 : L6 หรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำหน่าย ให้พนักงานที่มีหน้าที่จ่ายรางวัล ดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายรางวัล ในวันและเวลาที่สำนักนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดหรือประกาศไว้
   ห้ามคนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับรางวัล Lottery 6 : L6

วิธีการรับเงินหลังถูกรางวัล

   - การรับเงิน Lottery 6 : L6 แบบใบ จะต้องลงชื่อและนามสกุลด้านหลังสลากที่ถูกรางวัลทุกฉบับ หรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกำหนด

   - การรับเงิน Lottery 6 : L6 แบบดิจิทัลผ่านสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องมีข้อมูลสลากที่ถูกรางวัล มีสถานะรับเงินรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด และการบันทึกข้อมูลการขอรับเงินรางวัล ให้บันทึกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

กรณีสลากชำรุด

   สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะกำหนดวันรับเงินรางวัลแก่ผู้ขอรับเงินรางวัลภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ยื่น เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของสลากนั้นก่อน

กรณีเกิดปัญหาอื่นที่ไม่ได้ระบุถึง

   กรณีมีปัญหาการยื่นขอรับเงินรางวัล และกำหนดเวลารับเงินรางวัล นอกจากที่กล่าวมา ผู้รับรางวัลติดต่อสอบถามรายละเอียดที่กองจ่ายรางวัล สำนักจ่ายรางวัลในวันและเวลาทำการ

รวมหวยเด็ด